www.herna.net / www.talon.cz

Jak vypnout blokování pop-up (vyskakovacích) oken?

Některé funkce serveru nefungují, pokud tvůj prohlížeč blokuje pop-up neboli vyskakovací okna. Vypnutí blokování konkrétně pro server, ze kterého hraješ, je jednoduché a bezpečné.
Pokračuj podle návodu pro prohlížeč internetu, který používáš:

Internet Explorer

1) V hlavní nabídce zvol Nástroje a potom Možnosti internetu

2) Vyber panel Soukromí, v něm oblast Blokování popup oken, a stiskni tlačítko Nastavení

3) Napiš adresu serveru, ze kterého hraješ, a stiskni Přidat [obrázek]

Mozilla Firefox

1) V hlavní nabídce zvol Nástroje a potom Možnosti [obrázek]

2) Vyber panel Obsah, v něm oblast Blokovat vyskakovací okna, a stiskni tlačítko Výjimky [obrázek]

3) Napiš adresu serveru, ze kterého hraješ, a stiskni Povolit [obrázek]